USLOVI UPOTREBE

Ova stranica sadrži uslove pod kojima nudimo proizvode u okviru našeg Internet prsajta. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uslove pre nego što izaberete bilo koji uzorak proizvoda i označite polje ‘’Slažem se sa uslovima upotrebe’’ pre slanja upita. Ukoliko ne označite gore navedeno polje nećete biti u mogućnosti da izvršite poručivanje uzoraka.
Ove informacije o našoj Internet prodavnici su upravo i isključivo samo informacije i ne mogu se ni u kom slučaju koristiti kao zamena za pravni ili stručni savet. Ukoliko imate ikakve sumnje ili nedoumice vezane za ove podatke molimo kontaktirajte nas.

NAŠI PODACI

MOTOSPEED ambalaža za pakovanje hrane
Ikarbus 3 Nova 24f,
200908,
Zemun,
Beograd
+38163273385
[email protected]
106092646
20533455
Banka Intesa: 160 – 319676 – 87

PRIHVATANJE USLOVA UPOTREBE

Za potrebe ovog dokumenta korisnikom ćemo smatrati svaku osobu koja pristupi našem Internet sajtu sa bilo kojim ciljem, bez obzira da li se radi o registrovanom korisniku ili korisniku koji posećuje Internet sajt kao gost. Svaka poseta našem Internet sajtu, njegovo korišćenje, slanje upita i poru;ivanje uzoraka proizvoda znače da ste prethodno pročitali naše Uslove upotrebe i da se u potpunosti slažete sa njima. MotoSpeed DOO može revidirati ove Uslove upotrebe u bilo kom momentu objavljivanjem dopunjene ili izmenjene verzije ovog dokumenta.

OPŠTE ODREDBE O KORISNICIMA

Posetioci našeg sajta imaju pravo da koriste naše Internet stranice isključivo u lične i interne svrhe. Morate znati i složiti se sa tim da nećete umnožavati ni distribuirati bilo šta što podleže autorskim pravima i pravima intelektualne svojine: tekstualne, vizuelne ili audio materijale, virtuelne proizvode ili baze podataka dostupne na našoj Internet prodavnici. Ako ste korisnik naših usluga pod obavezom ste da održavate poverljivost vašeg naloga i lozinke i da ograničite pristup Vašem računaru, i prihvatate punu odgovornost za sve aktivnosti sprovedene pod vašim nalogom ili lozinkom. MotoSpeed DOO zadržava pravo da ograniči, zabrani ili odredi drugačiji pristup svom sajtu i sadržajima kada su u pitanju različiti korisnici, kao i da promeni ili unese nove sadržaje bez prethodnog obaveštenja. Svaki korisnik je u obavezi da proceni i proveri da li sadržaji i informacije objavljene na našem sajtu odgovaraju njegovim individualnim potrebama.

Trudićemo se da sve fotografije proizvoda budu verodostojne, a u slučaju kada to nije moguće nastojaćemo da obezbedimo fotografije koje na najbolji način opisuju promovisane proizvode.

AUTORSKA PRAVA I KOMENTARI

Svi tekstovi, grafički sadržaji, fotografije i drugi vizuelni sadržaji, ikonice, audio materijali, logotipi, slogani, nazivi robnih marki,virtuelni proizvodi, kao i ostali sadržaji na ovom websajtu pripadaju isključivo firmi MotoSpeed DOO. ili njenim dobavljačima koji su obezbedili date sadržaje. Ne smete koristiti, umnožavati, menjati, prenositi, prikazivati, objavljivati, prodavati, iznajmljivati, javno predstavljati, distribuirati, komercijalno eksploatisatii ili na bilo koji drugi,od strane MotoSpeed DOO neovlašćeni način , raspolagati bilo kojim od gore navedenih sadržaja.

Posetioci mogu ostavljate svoje komentare o proizvodima i kvalitetu, razmenjivati utiske i ideje i postavljati pitanja sve dok sadržaji komentara nisu nezakoniti, preteći, uvredljivi, ne zadiru u privatnost, ne narušavaju intelektualnu svojinu ili na bilo koji drugi način ugrožavaju treća lica. Takođe, komentari ne smeju sadržati viruse, političko-propagandni materijal, reklamne sadržaje ili bilo koji oblik spam-a (nepoželjnih poruka).

Zabranjeno je davanje bilo kakvih lažnih informacija (ime, prezime, email-adresa, broj telefona, adresa…).

Zabranjeno je neovlašćeno korišćenje tuđih podataka za poručivanje uzoraka.

ISPORUKA I DOSTAVA PORUČENIH UZORAKA PROIZVODA

Adresom za isporuku smatraće se adresa zainteresovanog lica, osim ako druga adresa za isporuku nije navedena prilikom slanja upita.

INTELEKTUALNA SVOJINA

MotoSpeed DOO logo je robna marka sam po sebi, stoga je njegovo neovlašćeno korišćenje nezakonito. Svi proizvodi i nazivi firmi pomenuti na sajtu mogu biti robne marke koje su u vlasništvu dotičnih firmi.