Ambalaža za kinesku hranu izrađena od kartona sa zaštitnom folijom sa unutrašnje strane koja sprečava prodor tečnosti u karton. U poudi imamo kutije različitih zapremina koje se mogu koristiti za pakovanje hrane u manje i veće porcij. Pored kineske hrane mogu se koristiti i za pakovanje drugih kuvanih i gotovih jela.